• Komu ufamy w uniwersytecie?

  Michał Zawadzki
 • Zmiana przychodzi z marginesów

  Michał Zawadzki
 • Rankingowa (de)gradacja uniwersytetów

  Michał Zawadzki
 • Krajowe Ramy Panoptyzacji

  Michał Zawadzki

O sobie

Filozof, socjolog, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, pracuje w Instytucie Kultury UJ. Prowadzi badania w nurcie krytycznym zarządzania, szczególnie zainteresowany zarządzaniem w szkolnictwie wyższym. Blog dotyczy problemów współczesnej uczelni i pisany jest w trosce o doskonalenie najważniejszej dla rozwoju demokracji instytucji, jaką jest właśnie uniwersytet.